Nieuws

Algemeen: Jaarvergadering 2019
   (15-11-2019)

Uitnodiging jaarvergadering

De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op woensdag 27 november 2019 dorpscentrum de Willisstee in Wilnis. De inloop is om 19:30 uur, om 20:00 uur wordt gestart met de vergadering. Wij nodigen u van harte uit voor deze avond. Afmelden voor de jaarvergadering kunt u doen door een bericht te sturen naar:jaarvergadering@ijsclubnooitgedacht.nl onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

 

Agenda ledenvergadering:

 1. Opening.
 2. Notulen ledenvergadering gehouden op 19 november 2018.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Jaarverslag Secretaris.
 5. Jaarverslag Penningmeester.
 6. Jaarverslag STG-commissie.
 7. Jaarverslag Jeugd- en G-schaatscommissie.
 8. Verslag kascontrolecommissie (leden dhr H. Vos en dhr. S. Schel).
 9. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie. Dhr H. Vos is aftredend als lid van de kascommissie.
 10. Vaststellen contributies donateurs / leden.
 11. Stand van zaken ontwikkeling natuurijsbaan (Locatie Herenweg 116-118)
 12. Verkiezing bestuursleden:
 13. Kees Houtman en Tette Hofstra zijn reglementair aftredend en herkiesbaar.

  Overige personen die zich verkiesbaar willen stellen voor het bestuur, kunnen dit uiterlijk één week voor aanvang van de ledenvergadering, schriftelijke en met steun van tenminste 10 leden, kenbaar maken bij de secretaris.

 14. Rondvraag.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur IJsclub Nooit Gedacht

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen: Promotiefilmpje Jeugdschaatsen bij Nooit Gedacht
   (04-09-2019)

Vorig jaar hebben we een promotiefilmpje gemaakt van het jeugdschaatsen bij IJsclub Nooit Gedacht.

Het doel is simpel: Nieuwe jeugdleden uit de Ronde Venen werven voor deze oer-Hollandse sport! Daarnaast geeft het een goed beeld van het jeugdschaatsen bij IJsclub Nooit Gedacht. Kijk en geniet en deel vooral deze video onder vrienden en bekenden!

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen: Aanmelden voor het nieuwe schaatsseizoen 2019-2020 STG/TSG
   (28-07-2019)

De inschrijving van het nieuwe seizoen STG/TSG schaatsen is weer open

 

Net als vorig jaar gaat het inschrijven voor de STG en TSG digitaal: door op onderstaande link te klikken kom je op het inschrijfformulier.
Ook de betaling zal weer via een automatisch incasso verlopen, waarvoor op het inschrijfformulier toestemming gevraagd wordt.
Klik hier voor het inschrijfformulier.

 

Let je dit jaar ook weer op het verlengen of aanvragen van de licentie!
Kijk hiervoor op  https://mijn.knsb.nl.

Geen licentie betekent geen wedstrijden en geen marathon.

 

Deel via:

(Terug naar boven)

 
 

 

Loginstatus

Zoek in site:

maak dit onzichtbaar
Clubagenda
BegindatumAanvangNaam
27-11-201919:30Jaarvergadering 2019

 


Ogenblik a.u.b. ...